ACTIVITAT 144

[PAAU 2001] Una partícula segueix una trajectòria circular de 3 m de radi. Si l’angle descrit ve donat per l’equació: angle= t² -1 on l’angle està expressat en radians i t en segons, quina és la longitud de l’arc recorregut entre els instants t= 1 s i t= 3 s? 138

Deixa una comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>