ACTIVITAT 149

[PAAU 2002] El mòdul de la velocitat d’un punt material que descriu una trajectòria circular ve donat per l’equació (en unitats del SI) v= 6+10t. Si el radi de la trajectòria és de 100 m, quina serà l’acceleració normal en l’instant t= 8s. I l’acceleració tangencial? 138

Deixa una comentari

Pots fer servir aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>