ACTIVITAT 182

Troba l’equació explícita de la recta que passa pels punts A=(2,3) i B=(4,5) 179

Deixa una comentari