ACTIVITAT 303

Calculeu el valor de x que anul·la la segona derivada de la funció f(x)=exp (-x²) 303

Deixa una comentari