ACTIVITAT 466

Aplicant factors de conversió canvia les unitats de les densitats següents

12 kg/l → g/cm³

2,6 g/cm³ → kg/l

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 466 › ›

ACTIVITAT 49

Calcular el volum de Fe que equilibra 540 cm³ de Hg en una balança.
(Densitat del Fe 7,7 g/cm³ Densitat del Hg 13,6 g/cm³)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 49 › ›

ACTIVITAT 7

Un cilindre de massa 130g, i de volum 1200 cm³, sura en aigua dolça. Sabent que la densitat del Pb és de 11,4 g/cm³.
Quin volum de plom es pot afegir al cilindre sense que aquest s’enfonsi?
7

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 7 › ›

ACTIVITAT 6

Calcula la densitat del material que forma un prisma de base quadrada, sabent que l’aresta de la base mesura 1 cm, i l’altura 3 cm; i que la massa del cos són 23,7 g. A la vista del resultat obtingut pots deduir de quin material està fet el prisma? 6

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 6 › ›