ACTIVITAT 159

[PAAU 1999] Un cos de massa 25 kg puja amb velocitat constant per un pla inclinat que forma un angle de 15º amb l’horitzontal. Sobre el cos hi actua una força de mòdul F paral·lela al pla inclinat. Si el fregament entre el cos i el pla és negligible, quant val F? 159

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 159 › ›

ACTIVITAT 158

[PAAU 2003] Una massa de 5 kg està penjada d’un fil vertical, inextensible i de massa negligible. Si la tensió del fil té un valor de 60 N, raona quina de les propostes següents és correcta:
a) La massa puja a velocitat constant.
b) La massa té una acceleració cap amunt de 2 m/s².
c) La massa es troba en repòs.
Considera g = 10 m/s².
158

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 158 › ›

ACTIVITAT 155

[PAAU 1997] Un vaixell que desenvolupa una velocitat de 40 km/h s’utilitza per travessar un riu de 500 m d’amplada. Si la velocitat del riu és de 1,5 m/s i el vaixell (línia proa – popa) sempre es manté perpendicular als marges del riu.
a) Quina serà la velocitat del vaixell respecte d’un observador situat als marges del riu?
b) A quin punt de l’altre marge arribarà?
155

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 155 › ›

ACTIVITAT 147

[PAAU 1998] El gràfic del costat està referit a un mòbil que descriu un moviment rectilini. Raona si les afirmacions següents són vertaderes o falses:
a) La gràfica correspon a un moviment uniformement accelerat
b) L’acceleració en el punt t1 és positiva i en el punt t2 és negativa
147

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 147 › ›

ACTIVITAT 134

[PAAU 2002] Un coet és llançat verticalment cap amunt, des del repòs i puja amb una acceleració constant de 14,7 m/s² durant 8 s. En aquest moment se li acaba el combustible, i el coet continua el seu moviment de manera que l’única força a què està sotmès és la gravetat.
a) Calculeu l’altura màxima a què arriba el coet.
b) Calculeu el temps transcorregut des de la sortida fins a la tornada del coet a la superfície de la terra.
c) Feu un gràfic velocitat-temps d’aquest moviment
134

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 134 › ›

ACTIVITAT 130

Dos mòbils es mouen seguint una trajectòria rectilínia entre els punts A i B situats a 500 m l’un de l’altre. El primer surt d’A a una Vi=10 m/s i va cap a B amb una acceleració constant on arriba a una Vf=50 m/s. El vehicle que surt de B cap a A va a una velocitat constant de 20 m/s i comença el seu recorregut 3 segons més tard.
a) Quina acceleració té el mòbil A?
b) En quin punt es trobaran?
c) En quin punt està el mòbil que surt d’A en el moment que té la mateixa velocitat que el mòbil B?
2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 130 › ›

ACTIVITAT 93

Dos ciclistes van l’un cap a l’altre a unes velocitats constants de 20 Km/h i 30 Km/h, des de dues ciutats separades per 90 Km. A quina distància de la sortida i al cap de quanta estona es trobaran?

[problema de moviment]

93

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 93 › ›

ACTIVITAT 92

D’una ciutat surt un camió a una velocitat de 60 Km/h. Dues hores més tard surt un cotxe a la seva persecució a una velocitat de 100 Km/h. A quina distància i al cap de quanta estona l’atraparà?

[problema de moviment]

 92

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 92 › ›

ACTIVITAT 88

Un ascensor de massa 1600 Kg puja des de la planta baixa d’un edifici fins a la 3a que es troba a 9 m d’altura. Arrenca des del repòs de manera que durant els 1,1 primers segons es mou amb MRUA i assoleix una altura de 1,15 m. Continua amb velocitat constant fins arribar als 7,85 m i a partir d’aquest punt frena durant 1,1 s fins a aturar-se al 3r pis.
Determineu el treball i la potència desenvolupats per la maquinaria del ascensor en els tres trams del recorregut.
88

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 88 › ›

ACTIVITAT 9

Un vaixell navega riu avall, i en passar per sota un pont cau per la popa una ampolla. Al cap de 20 min, el patró se n’adona que ha caigut l’ampolla i dóna mitja volta per a recuperar-la, cosa que fa a una distància de 1000 m del pont. (Cal considerar que el corrent del riu té una velocitat Vr i el vaixell una velocitat Vb constants.
a) Quina es la velocitat del corrent del riu?
9

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 9 › ›

ACTIVITAT 3

Un vehicle surt de la ciutat A a una velocitat de 80 Km/h. Una hora i mitja més tard un altre vehicle surt en la seva persecució a una velocitat de 100 Km/h
a) A quina distància de A es troben els vehicles?
b) Quanta estona haura passat des de la sortida del 1r vehicle?
3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 3 › ›

ACTIVITAT 2

Dues ciutats A i B estan separades per una distància de 360 Km. Un vehicle surt de A en direcció a B a una velocitat de 60 Km/h. Al mateix temps un altre vehicle surt de B cap a A a una velocitat de 40 Km/h.
a) A quina distància de A es trobaran?
b) Quant temps haurà transcorregut en hores, minuts i segons?
2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 2 › ›