ACTIVITAT 131

Es llença a ras de terra un totxo amb una velocitat inicial de 10 m/s. Si hi ha un fregament entre el terra i el totxo de valor 0,5 i es considera que la força de fregament és constant. Quanta estona passarà fins que s’aturi completament? 131

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 131 › ›

ACTIVITAT 121

Els astronautes d’un transbordador espacial de massa 47,5 Tm es volen allunyar d’una estació espacial i tornar ala Terra. En un moment donat, engeguen els motors i els gasos en combustió són expulsats a una velocitat de 720 m/s respecte a l’estació. Calculeu l’augment de velocitat que experimenta el transbordador, sabent que inicialment està en repòs respecte a l’estació i que la massa dels gasos expulsats és de 950 Kg. 121

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 121 › ›

ACTIVITAT 120

Una pilota de golf de massa 30 g que està inicialment en repòs es impulsada pel jugador i agafa una velocitat de 104 Km/h. Aplicant el teorema de l’impuls mecànic, estimeu quina estat la força mitjana efectuada sobre la pilota, suposant que aquesta ha actuat durant un interval de temps de 0,07 seg. 120

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 120 › ›

ACTIVITAT 99

Una vagoneta es mou sobre un carril horitzontal amb una velocitat de 24 Km/h, i porta una persona de 71 Kg de massa. En un moment donat, la persona salta de la vagoneta amb una velocitat de 2,4 m/s respecte al terra, en sentit contrari del moviment de la vagoneta, sabent que la massa de la vagoneta es de 198 Kg trobeu la velocitat final de la vagoneta. 99

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 99 › ›

ACTIVITAT 63

Un mecanisme de tir al plat fa una força sobre els plats que ve donada per la funció f(t)= 96 – 800t, expressada en N que actua entre l’instant t=0 i l’instant en que la força s’anul·la. Si la massa dels plats és de 90 g.
a) Quin és l’impuls que dóna la màquina a cada plat?
b) Amb quina velocitat surten els plats de la màquina, si inicialment estan en repòs?
63

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 63 › ›

ACTIVITAT 62

Suposeu el cas ideal d’una pilota de tennis de 80 g de massa que xoca contra una paret vertical i tant abans com després de xocar-hi va a 30 m/s i es mou en la mateixa direcció horitzontal.
a) S’ha conservat la quantitat de moviment durant el xoc?
b) Quant val el mòdul de l’impuls realitzat per la paret sobre la pilota?
62

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 62 › ›

ACTIVITAT 61

[PAAU ] Dos patinadors A i B, amb la mateixa massa m= 40 Kg, estan en repòs sobre una pista horitzontal sense fregament apreciable. El patinador A llença a una velocitat horitzontal de 2 m/s una bola de massa 6 Kg que recull el patinador B
Calculeu la velocitat de cada patinador.
61

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 61 › ›

ACTIVITAT 60

Un cos que es mou amb una velocitat de 5 m/s. Si de cop es trenca en dues parts iguals de manera que una d’elles es mou amb una velocitat de 2 m/s en la mateixa direcció i sentit que el cos original, quina serà la velocitat (en mòdul, direcció i sentit) de l’altra part?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 60 › ›