ACTIVITAT 193

[PAAU 1999] Un esquiador de 80 kg que surt des de A arriba a B amb una velocitat de 30 m/s, i quan passa per C la seva velocitat és de 23 m/s. La distància entre B i C és de 30 m.
a) Quant han variat les energies cinètica i potencial de l’esquiador en anar des de B fins a C?
b) Quanta energia s’ha perdut per fregament en el tram recte BC? Quant val la força de fregament, suposada constant, en aquest tram?
c) Si la pista s’acaba a C i l’esquiador fa un salt parabòlic, quina és la màxima alçada h que assolirà, mesurada sobre el nivell de C (observa el dibuix)?
Suposa negligibles els efectes del fregament amb l’aire.
193

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 193 › ›

ACTIVITAT 191

[PAAU 2002] Una pilota de 5 kg de massa es llença des del terra verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 10 m/s. Si el vent comunica a la pilota una velocitat horitzontal constant de 15 km/h, trobeu:
a) L’alçada màxima a la qual arribarà la pilota i el temps que trigarà a assolir-la.
b) La distància entre el punt de llançament i el punt d’impacte amb el terra.
c) L’energia cinètica de la pilota en el moment d’impactar amb el terra.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 191 › ›

ACTIVITAT 156

[PAAU 1998] Es llança un cos de 5 kg des d’un penyassegat que està a una alçària de 120 m sobre l’aigua. La velocitat inicial del cos té un mòdul de 100 m/s i forma un angle de 30º amb l’horitzontal. Si la fricció amb l’aire és negligible,
a) Quant valdrà el component horitzontal de la velocitat en el moment de l’impacte amb l’aigua?
b) En quin instant, després de llançar-lo, el cos es troba a una altura de 80 metres sobre l’aigua?
c) Quina serà l’energia cinètica del cos en aquest mateix punt de la trajectòria?
Nota: considera g = 10 m/s²
156

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 156 › ›

ACTIVITAT 23

El porter de handbol d’un equip inicia un contraatac llançant una pilota amb una velocitat de 20 m/s i una inclinació de 60º, sobre un company que es troba 25 m més endavant. Si aquest jugador corre a una velocitat constant i agafa la pilota a la mateixa altura que la ha llançada el porter, es demana:
a) A quina distància del porter agafa el company la pilota?
b) A quina velocitat corre l’atacant?
23

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 23 › ›

ACTIVITAT 21

Una noia llança un objecte amb una certa inclinació cap amunt des d’una altura de 3m. Si el component horitzontal de la velocitat inicial és 20 m/s i el mòdul de la velocitat inicial és 32 m/s, es demana:
a) Escriviu les equacions del moviment
b) Calculeu el moment en què l’objecte arriba a terra i a quina distància ho fa
c) L’objecte entrarà en un forat que és a 100 m mesurats horitzontalment?
21

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 21 › ›

ACTIVITAT 12

Un avió que vola a 270 km/h a una altura de 3 Km, ha de deixar caure un paquet sobre un edifici de 20 m d’altura.
a) Calculeu la distància amb que s’ha de deixar caure el paquet perquè caigui al terrat de l’edifici
b) Calculeu la Vx al arribar el paquet al terrat
c) Calculeu la Vy al arribar el paquet al terrat
12

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 12 › ›

ACTIVITAT 10

Un cangur quan salta avança 10 m en cada salt. Si ho fa amb una velocitat inicial i un angle de 45º respecte el terra,
a) Calculeu la velocitat inicial
b) Calculeu temps entre salt i salt
10

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 10 › ›