ACTIVITAT 471

Escriu el número 10101001 que està en format binari a decimal

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 471 › ›

ACTIVITAT 470

Escriu el número decimal 3A5B que està en format hexadecimal a decimal

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 470 › ›

ACTIVITAT 469

Escriu el número decimal 44526 en format hexadecimal (base 16)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 469 › ›

ACTIVITAT 468

Escriu el número decimal 2345 en format binari (base 2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 468 › ›

ACTIVITAT 467

Aplicant factors de conversió canvia el valor de les velocitats

144 km/h → m/s

10 m/s → km/h

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 467 › ›

ACTIVITAT 466

Aplicant factors de conversió canvia les unitats de les densitats següents

12 kg/l → g/cm³

2,6 g/cm³ → kg/l

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 466 › ›

ACTIVITAT 217

Fes la divisió de la imatge 217

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 217 › ›

ACTIVITAT 213

Expressa 6h 17m 12s, en unitats incomplexes: primer en segons, i després en minuts. Com és faria per a obtenir aquesta quantitat de temps en unitats incomplexes en hores?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 213 › ›

ACTIVITAT 212

Expressa 23.232 seg en unitats complexes (hores, minuts i segons)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 212 › ›

ACTIVITAT 112

 Expressa 240 gr/cm³ en Kg/l 4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 112 › ›

ACTIVITAT 107

Una màquina funciona cada dia 53 min i 12 seg. Calculeu quanta estona està en marxa cada setmana. I cada mes? (el mes de 30 dies) 107

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 107 › ›

ACTIVITAT 105

L’ajuntament de la ciutat cedeix 20 h a la setmana les seves instal·lacions esportives a 7 entitats locals per entrenar-se. Quanta estona disposarà cada entitat de les instal·lacions? 105

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 105 › ›

ACTIVITAT 97

Expressa 270º en radians
Expressa 4·Π/3 en graus
 4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 97 › ›

ACTIVITAT 22

La velocitat angular d’una roda passa de 1000 RPM a 750 RPM en 10 s. És demana:
a) L’acceleració angular
b) El nombre de voltes que fa en aquests 10 s.
22

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 22 › ›

ACTIVITAT 19

Són les 12 en punt. Tant la busca horària com la minutera del rellotge apunten cap amunt.

En quin moment tornaran a coincidir per primer cop l’una sobre l’altra?

19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 19 › ›

ACTIVITAT 14

Un motorista es troba inicialment aturat en un semàfor i arrenca amb una acceleració de 1,5 m/s², movent-se en línia recta. En el mateix moment un automòbil que es mou en sentit contrari es troba a una distància de 2 Km del motorista, amb una velocitat constant de 108 Km/h
a) Calculeu al cap de quant temps es troben
b) Calculeu a quina distància del semàfor es troben
14

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 14 › ›

ACTIVITAT 6

Calcula la densitat del material que forma un prisma de base quadrada, sabent que l’aresta de la base mesura 1 cm, i l’altura 3 cm; i que la massa del cos són 23,7 g. A la vista del resultat obtingut pots deduir de quin material està fet el prisma? 6

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 6 › ›

ACTIVITAT 5

Expressa 23 cm³ en dl
Expressa 0,3 dal en m³
 4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 5 › ›

ACTIVITAT 4

Expressa 259,2 Km/h en m/s
Expressa 10 m/s² en Km/h²
4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 4 › ›