ACTIVITAT 359

[IBO][PERMUTACIONS]En una prestatgeria i ha 3 llibres de matemàtiques, 5 d’anglès, 4 de ciències i un diccionari.

a) De quantes maneres es poden disposar si els llibres de cada matèria han d’estar junts?

b) I si a més el diccionari ha d’estar al costat dels llibres de matemàtiques?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 359 › ›

ACTIVITAT 343

[PERMUTACIONS, VARIACIONS, COMBINACIONS] Vuit persones van de viatge en dos cotxes diferents de 4 places, com es poden distribuir si…
a) Tots tenen carnet de conduir i la plaça que ocupen a cada vehicle és indiferent?
b) Tots tenen carnet de conduir i la plaça que ocupen a cada vehicle no és indiferent?
c) Tres tenen carnet de conduir i la plaça que ocupen a cada vehicle és indiferent?
d) Tres tenen carnet de conduir i la plaça que ocupen a cada vehicle no és indiferent?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 343 › ›

ACTIVITAT 342

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ]

Quants números entre 2000 i 3000 tenen les xifres diferents?

Quants números entre 2000 i 3000 contenen la xifra 5 una sola vegada?

Quants números entre 2000 i 3000 no contenen la xifra 5?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 342 › ›

ACTIVITAT 341

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ, COMBINACIONS] Què és més fàcil d’endevinar: una travessa de 14 encerts o la loteria primitiva? 341

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 341 › ›

ACTIVITAT 336

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] Amb les xifres 1, 2 i 3 quants números de 5 xifres es poden escriure?
a) Sense repetir xifres. Quants d’aquests números són parells?
b) Repetint xifres. Quants d’aquests números són parells?
Amb les xifres 1, 2, 3, 4 i 5 quants números de 3 xifres es poden escriure?
a) Sense repetir xifres. Quants d’aquests números són parells?
b) Repetint xifres. Quants d’aquests números són parells?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 336 › ›

ACTIVITAT 335

[VARIACIONS AMB REPETICIÓ] Quants números cap-i-cua de 5 xifres es poden escriure?

I si tenen 6 xifres?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 335 › ›

ACTIVITAT 334

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ]En una prestatgeria hi caben 10 llibres. N’hi ha 5 de matemàtiques, 3 de física i 2 de química. (Els llibres de cada matèria són iguals) De quantes maneres es poden ordenar?
I si canviem un llibre de matemàtiques per un de medi natural?
I si tots deu llibres són diferents?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 334 › ›

ACTIVITAT 333

[PERMUTACIONS] En una parada de autobús estan esperant 3 amigues i altres 3 persones.
De quantes maneres poden seure tots plegats si les 3 amiguen volen estar juntes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 333 › ›

ACTIVITAT 332

[PERMUTACIONS] De quantes maneres diferents poden fer una fila 3 nois i 4 noies, si no hi poden haver dues noies juntes?
I si hi ha 3 noies i 3 nois?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 332 › ›

ACTIVITAT 331

[COMBINACIONS SENSE REPETICIÓ] A una reunió assisteixen 10 persones, quantes encaixades de mans es donaran?
Si seuen per a dinar en dues taules diferents de 5 places, de quantes maneres diferents poden seure, si la posició que ocupen en cada taula és indiferent?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 331 › ›

ACTIVITAT 330

[PERMUTACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] De quantes maneres diferents es poden ordenar les lletres de la paraula ARMARI?
I de la paraula SALSA?
I de la paraula PROBLEMA?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 330 › ›

ACTIVITAT 329

[COMBINACIONS AMB REPETICIÓ I SENSE REPETICIÓ] A la nevera hi ha 6 tipus de begudes, de quantes maneres podem agafar 4 ampolles:
a) Si es poden repetir les begudes
b) Si no es poden repetir les begudes

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 329 › ›

ACTIVITAT 328

[PERMUTACIONS CIRCULARS I PERMUTACIONS ORDINÀRIES] De quantes maneres poden seure 6 persones en una taula rodona?
I si seuen a la barra d’un bar?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 328 › ›

ACTIVITAT 319

[IBO] [COMBINACIONS] Hi ha 22 estudiants en una aula, dels quals 16 són noies i 6 són nois. Es seleccionen 4 estudiants per a representar-los
a) Quines possibilitats hi ha de què siguin dos nois i dues noies.
b) Quines possibilitats hi ha de què tots quatre siguin del mateix sexe.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 319 › ›