ACTIVITAT 296

[PAAU 2010] Donada la matriu de la imatge
a) Calculeu A² i A³
b) Deduïu el valor de A101
296

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 296 › ›

ACTIVITAT 291

[PAAU 2010] Trobeu l’equació general del pla que conté la recta r1: (x-1)/2 = y = 2-z i és paral·lel a la recta { x-y-z=0 x-2y+z=0} 291

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 291 › ›

ACTIVITAT 290

[PAAU 2010] Siguin r i s dues rectes d’equacions:
r:(x,y,z)=(-4,3,4)+t(2,-1,1)
s:x+1=(y-2)/(-1)=(z-a)/3
a) Trobeu el valor del paràmetre ‘a’ perquè aquestes rectes es tallin
b) En el cas en què es tallin, trobeu l’equació general del pla que les conté
290

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 290 › ›

ACTIVITAT 288

Donat el sistema d’equacions de la imatge troba les solucions aplicant el mètode de Gauss
 287

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 288 › ›

ACTIVITAT 287

Donat el sistema d’equacions de la imatge troba les solucions aplicant les propietats de la matriu inversa 287

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 287 › ›

ACTIVITAT 279

[PAAU 2010] Donats el pla 5x + y + 3z = 4 y la recta r  : {ax – y = 2 , 2y + z = -3}
estudieu-ne la posició relativa en funció del paràmetre ‘a’.
279

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 279 › ›

ACTIVITAT 269

Donat el sistema d’equacions de la imatge troba la solució aplicant la regla de Cramer 269

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 269 › ›

ACTIVITAT 268

[PAAU 2000] Donats els vectors u=(1,-1,4), v=(1,2,3) i w=(1,0,0)
a) Determineu si són vectors linealment depenents o independents
b) Calculeu la relació que hi ha d’haver entre els valors de a i b per tal que el vector (a,1,b) sigui combinació lineal de u i v.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 268 › ›

ACTIVITAT 267

Donada la matriu A, troba la seva inversa 267

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 267 › ›

ACTIVITAT 266

Com es calcula un determinant pel mètode Sarrus i pel menor complementari 266

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 266 › ›