ACTIVITAT 464

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 464 › ›

ACTIVITAT 463

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 463 › ›

ACTIVITAT 462

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 462 › ›

ACTIVITAT 441

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 441 › ›