ACTIVITAT 398

Troba el coeficient a, perque el polinomi P(X) = X5 – 17X3 – ax2 + 52x + 48, sigui divisible per (X + 2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 398 › ›

ACTIVITAT 197

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 197

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 197 › ›

ACTIVITAT 195

Resol l’equació de la imatge 195

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 195 › ›

ACTIVITAT 106

Troba les arrels del polinomi de la imatge. (Ruffini) 106

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 106 › ›

ACTIVITAT 27

Troba les arrels del polinomi 10x5 + 33x4 + 25x3 – 6x2 – 8x

[Ruffini]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 27 › ›