ACTIVITAT 399

Representa la paràbola (Y – 3)2 = – 4(X + 2), trobant els elements d’interès de la figura i la seva expressió general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 399 › ›

ACTIVITAT 375

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus quadrats, o sigui p2 i q2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 375 › ›

ACTIVITAT 374

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus inversos, o sigui 1/p i 1/q.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 374 › ›

ACTIVITAT 361

[IBO] Troba els valors que pot tenir k, perquè les solucions a i b de l’equació x² – kx + (k+1) = 0, compleixin que a² + b² = 13

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 361 › ›

ACTIVITAT 353

[IBO] Troba els valors de k que fan que l’equació (1+2k)x² -10x +k-2=0 tingui solucions reals

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 353 › ›

ACTIVITAT 318

[IBO] Les arrels de l’equació 2x² + 4x – 1 = 0 són a i b (no calculis l’arrel).

Quina és l’equació de 2n grau que té com a solucions a² i b²?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 318 › ›

ACTIVITAT 244

Troba una equació de segon grau que tingui per solucions els números complexos que veus indicats a la pantalla 244

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 244 › ›

ACTIVITAT 236

Un noi te una pilota a la mà, a l’alçada d’1 m. La llença verticalment amb una velocitat inicial de 20 m/s. (Considereu g= 10 m/s²)
1) Troba al cap de quant temps després de llençar la pilota, aquesta assolirà l’altura màxima
2) Quina serà l’altura màxima assolida
3) En quin instant arribarà la pilota al terra
236

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 236 › ›

ACTIVITAT 233

La funció de 2n grau – Aplicació de Geogebra
Amb aquesta aplicació es pot estudiar el comportament de la funció de 2n grau.
Es pot veure com evoluciona la seva forma, eix de simetria; les arrels, el punt de tall amb l’eix d’ordenades, vèrtex, i eventualment el màxim / mínim; tot depenent dels coeficients.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 233 › ›

ACTIVITAT 199

Troba el valor de la constant k perquè:
a) L’equació tingui 2 solucions
b) L’equació tingui 1 solució
c) L’equació no tingui solucions
199

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 199 › ›

ACTIVITAT 197

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 197

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 197 › ›

ACTIVITAT 196

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 196

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 196 › ›

ACTIVITAT 101

Resol el sistema de segon grau amb dues incògnites de la imatge  101

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 101 › ›

ACTIVITAT 100

Resol el sistema de segon grau amb dues incògnites de la imatge 100

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 100 › ›

ACTIVITAT 98

Resol el sistema de segon grau amb dues incògnites de la imatge.  98

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 98 › ›

ACTIVITAT 44

Trobeu les solucions de l’equació de 2n grau de la imatge 44

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 44 › ›

ACTIVITAT 43

Resol l’equació de la imatge 43

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 43 › ›