ACTIVITAT 409

Troba el punt de tall de les funcions lineals f(x) = 2x – 3 i g(x) = x/2 + 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 409 › ›

ACTIVITAT 408

Indica si els punts A (2,3), B (4,5) i C (7,10) estan alineats

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 408 › ›

ACTIVITAT 407

Troba la funció de proporcionalitat directa que té pendent 1/3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 407 › ›

ACTIVITAT 406

Troba la funció lineal paral·lela a f(x)=2x + 3, però que passa pel punt (4,6)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 406 › ›

ACTIVITAT 405

Troba la funció lineal que passa pels punts (2,3) i (5,6)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 405 › ›

ACTIVITAT 404

Troba la funció lineal que passa pel punt (-7,-6) i que té un pendent de 2/3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 404 › ›

ACTIVITAT 397

Troba el límit de f(x), per a x = – ∞, x = + ∞, i x = ±2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 397 › ›

ACTIVITAT 396

Troba el límit a infinit de la funció de la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 396 › ›

ACTIVITAT 391

Troba la funció inversa g(x), a la funció f(x), que està escrita la dreta i comprova que la combinació f o g (x) = g o f (x) = x

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 391 › ›

ACTIVITAT 384

Donada f(x) = (2x + 1)/(x – 3) i g(x) = (3x+1)/(x – 2)

Troba f o g(x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 384 › ›

ACTIVITAT 383

Donada f(x)= 4x-1 i g(x)= 3/(2x-1)

Troba f(x) + g(x), f(x) – g(x), f(x) · g(x), f(x) / g(x), g(x) / f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 383 › ›

ACTIVITAT 382

Donada f(x)= 2x+1, i g(x)= (3x+1)/(x-2)

Troba f o g(x)

Troba g o f(x)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 382 › ›

ACTIVITAT 379

Resol
162X + Y = 4X – 5Y
log (X – Y) = 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 379 › ›

ACTIVITAT 378

Resol
log(y+3) = 1
log(2y-1) = 1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 378 › ›

ACTIVITAT 373

[IBO] Troba el domini i recorregut de la funció f(x)=(1 – x2)-1/2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 373 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 366

[IBO] Resol 3· 42x+1 = 6x+2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 366 › ›

ACTIVITAT 365

[IBO] Resol l’equació logarítmica de la imatge 365

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 365 › ›

ACTIVITAT 360

[IBO] Troba el vèrtex de la funció f(x)=x² -6x +5, explicant les transformacions que ha sofert la funció a partir de f(x)=x² 360

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 360 › ›