ACTIVITAT 379

Resol
162X + Y = 4X – 5Y
log (X – Y) = 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 379 › ›

ACTIVITAT 378

Resol
log(y+3) = 1
log(2y-1) = 1

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 378 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 366

[IBO] Resol 3· 42x+1 = 6x+2

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 366 › ›

ACTIVITAT 365

[IBO] Resol l’equació logarítmica de la imatge 365

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 365 › ›

ACTIVITAT 345

Calcula l’operació de la imatge

[Canvi de bases]

345

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 345 › ›

ACTIVITAT 325

Demostra si es certa o no la igualtat de la imatge 325

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 325 › ›

ACTIVITAT 308

Resol l’equació logarítmica de la imatge 308

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 308 › ›

ACTIVITAT 307

Resol l’equació logarítmica de la imatge 307

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 307 › ›

ACTIVITAT 306

Expressa en funció de log 2 i log 3 els logaritmes següents:
log 36
log 0,12
log 20000
log 0,5
log 25
log 1,5
log 60
log 0,006 …

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 306 › ›