ACTIVITAT 409

Troba el punt de tall de les funcions lineals f(x) = 2x – 3 i g(x) = x/2 + 3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 409 › ›

ACTIVITAT 408

Indica si els punts A (2,3), B (4,5) i C (7,10) estan alineats

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 408 › ›

ACTIVITAT 407

Troba la funció de proporcionalitat directa que té pendent 1/3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 407 › ›

ACTIVITAT 406

Troba la funció lineal paral·lela a f(x)=2x + 3, però que passa pel punt (4,6)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 406 › ›

ACTIVITAT 405

Troba la funció lineal que passa pels punts (2,3) i (5,6)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 405 › ›

ACTIVITAT 404

Troba la funció lineal que passa pel punt (-7,-6) i que té un pendent de 2/3

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 404 › ›

ACTIVITAT 371

[IBO] El gràfic mostra les rectes x + y = 5 i x – 2y – 4 = 0, i també el punt P (1,1). És dibuixa una recta que passant per P talli les dues rectes anteriors pels punts R i Q respectivament, de manera que P sigui el punt mig del segment RQ. Es demana trobar les coordenades dels punts R i Q 371

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 371 › ›

ACTIVITAT 354

[IBO] Troba per quins valors de m, la desigualtat m(x+1)≤x² es compleix per a qualsevol valor de x 354

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 354 › ›

ACTIVITAT 321

[IBO] Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a la recta y = x 321

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 321 › ›

ACTIVITAT 320

[IBO]Donada la corba x³·y²=8. Troba l’equació de la recta normal a la corba en el punt (2,1) 320

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 320 › ›

ACTIVITAT 317

Troba l’equació de la recta tangent a la corba y = x² que és paral·lela a l’eix horitzontal, troba també l’equació de la recta perpendicular a l’anterior i que passa per x = 1 317

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 317 › ›

ACTIVITAT 315

[IBO] Considera la recta tangent a la corba y = x³ + 4x² + x – 6
a) Troba l’equació d’aquesta recta al punt on x = -1
b) Troba les coordenades del punt on aquesta recta talla de nou la corba donada
315

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 315 › ›

ACTIVITAT 312

[IBO] Per a quins valors de m la recta y = mx + 5, és tangent a la paràbola y = 4 – x² ? 312

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 312 › ›

ACTIVITAT 232

La funció afí (funció de 1r grau), propietats gràfiques – Aplicació Geogebra

En aquesta aplicació pots modificar el pendent de la recta, què és m, i l’ordenada a l’origen, que és n i observar com varia la recta

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 232 › ›

ACTIVITAT 119

Donada una funció afí expressada gràficament, indica quina és la seva forma algebraica 119

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 119 › ›

ACTIVITAT 118

Representa gràficament les funcions afins de la imatge  118

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 118 › ›