ACTIVITAT 313

[IBO] La tangent a la corba y² – x³ = 0 al punt P(1,1), talla l’eix X a l’abcissa Q i l’eix Y a l’ordenada R.
Troba la ratio PQ/QR
313

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 313 › ›

ACTIVITAT 180

Donada la recta y= 3x – 2, escriu la seva expressió en forma vectorial. 179

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 180 › ›

ACTIVITAT 179

 Donats els punts A(-2,-1) i B (1,5) troba l’equació de la recta que passa per aquests punts en forma: vectorial, paramètrica, continua, punt pendent, i explícita 179

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 179 › ›

ACTIVITAT 133

Donats els punts A(-8,7), B(-3,-5), i C(9,0), que són els vèrtex d’un triangle i utilitzant vectors i les seves propietats, doneu tota la informació possible sobre aquest polígon. 133

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 133 › ›