ACTIVITAT 395

Resol el sistema d’inequacions que veus a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 395 › ›

ACTIVITAT 394

Resol el sistema d’inequacions que veus a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 394 › ›

ACTIVITAT 357

[IBO] Determina per quins valors de x, es compleix la desigualtat de la imatge 357

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 357 › ›

ACTIVITAT 354

[IBO] Troba per quins valors de m, la desigualtat m(x+1)≤x² es compleix per a qualsevol valor de x 354

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 354 › ›

ACTIVITAT 322

Troba el conjunt de valors de x que fan que la funció de la imatge tingui valors reals 322

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 322 › ›

ACTIVITAT 51

Resol aquest sistema d’inequacions de 1r grau, donant la resposta en forma d’inequació, d’interval i amb una representació gràfica sobre la recta real. 51

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 51 › ›

ACTIVITAT 45

Dóna la solució en forma de desigualtat, interval i representació gràfica de la inequació de la imatge 45

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 45 › ›