ACTIVITAT 375

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus quadrats, o sigui p2 i q2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 375 › ›

ACTIVITAT 374

Donada l’equació 5x2 – 3x + 2 =0, que té per solucions p i q. Troba l’equació que té per solucions els seus inversos, o sigui 1/p i 1/q.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 374 › ›

ACTIVITAT 246

Multiplica i divideix entre si, els números complexos C1 i C2, tant en format binòmic com en format polar i comprova que els resultats obtinguts són els mateixos 246

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 246 › ›

ACTIVITAT 245

Troba el número complex tal que el seu quadrat coincidexi amb el seu conjugat

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 245 › ›

ACTIVITAT 244

Troba una equació de segon grau que tingui per solucions els números complexos que veus indicats a la pantalla 244

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 244 › ›

ACTIVITAT 243

Calcula les arrels complexes que veus indicades a la pantalla 243

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 243 › ›

ACTIVITAT 242

Calcula en forma binòmica i en forma polar (1 – i)5.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 242 › ›

ACTIVITAT 241

Operacions bàsiques amb números complexos: Suma , resta, multiplicació i divisió :
C1= 2 + 5i
C2= 3 – 4i

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 241 › ›