ACTIVITAT 421

Fes la multiplicació (3x4 + 3x2 -2x + 1) · (2x2 -3x +4)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 421 › ›

ACTIVITAT 420

Fes la divisió (6x6-9x5+18x4-13x3+20x2-11x+4) : (2x2-3x+4)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 420 › ›

ACTIVITAT 419

Fes la divisió (8x6-16x5+20x4-19x3+17x2-9x+2) : (2x2-3x+2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 419 › ›

ACTIVITAT 106

Troba les arrels del polinomi de la imatge. (Ruffini) 106

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 106 › ›

ACTIVITAT 67

Fes la multiplicació de polinomis de la imatge 67

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 67 › ›

ACTIVITAT 66

Fes la divisió de polinomis de la imatge
[NOTA: en el vídeo hi ha un error ‘mecànic’ en fer la divisió, quan es baixa el terme 6x, erròniament s’escriu -6x]
66

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 66 › ›