ACTIVITAT 85

Simplifica la operació amb potències de la imatge 85

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 85 › ›

ACTIVITAT 84

Simplifica les operacions amb potències de la imatge 84 84

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 84 › ›

ACTIVITAT 83

Simplifica l’operació de potències de la imatge 83

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 83 › ›

ACTIVITAT 82

Simplifica l’operació de potències de la imatge 82

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 82 › ›