ACTIVITAT 390

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2017-18

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 390 › ›

ACTIVITAT 389

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2018-19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 389 › ›

ACTIVITAT 363

[IBO] Els processos independents A i B són tals que P(A)=0,4 i P(AUB)=0,88. Troba:

a) P(B)

b) La probabilitat que succeeixi A o B, però no tots dos alhora

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 363 › ›

ACTIVITAT 344

Se sap que p(A)=0,4 i p(B)=0,5 i p(A’∩B’)=0,3
a) Troba p(AUB)
b) Troba p(A∩B)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 344 › ›

ACTIVITAT 340

[TEOREMA DE BAYES] S’ha fet una estadística amb tots els jugadors de futbol de la ciutat, i s’ha arribat a la següent conclusió:
El 40% són davanters, i d’aquestos el 50% són els capitans de l’equip
El 35% són migcampistes, i d’aquestos el 40% són els capitans de l’equip
El 20% són defenses, i d’aquestos el 30% són els capitans de l’equip
El 5% són porters, i d’aquestos el 20% són els capitans de l’equip

Quina probabilitat hi ha que al entrevistar un jugador de futbol de la ciutat que sigui el capità de l’equip, aquest jugui de davanter?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 340 › ›

ACTIVITAT 339

[PROBABILITAT TOTAL] S’ha fet una estadística amb tots els jugadors de futbol de la ciutat, i s’ha arribat a la següent conclusió:
El 40% són davanters, i d’aquestos el 50% són els capitans de l’equip
El 35% són migcampistes, i d’aquestos el 40% són els capitans de l’equip
El 20% són defenses, i d’aquestos el 30% són els capitans de l’equip
El 5% són porters, i d’aquestos el 20% són els capitans de l’equip

Quina probabilitat hi ha que al entrevistar un jugador de futbol de la ciutat, aquest sigui el capità de l’equip?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 339 › ›

ACTIVITAT 338

[TEOREMA DE BAYES] En una classe el 40% dels alumnes són nois, i a un 80% dels nois els hi agraden els cotxes. A les noies només un 30% els hi agraden els cotxes.
Quina probabilitat hi ha de què triat un alumne qualsevol que li agradin els cotxes, aquest sigui un noi?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 338 › ›

ACTIVITAT 337

[PROBABILITAT TOTAL] En una classe el 40% dels alumnes són nois, i a un 80% dels nois els hi agraden els cotxes. A les noies només un 30% els hi agraden els cotxes.
Quina probabilitat hi ha de què triat un alumne qualsevol li agradin els cotxes?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 337 › ›

ACTIVITAT 327

Un jugador de bàsquet encistella de promitg un 80% dels cops que llença a cistella. Llença tres tirs lliures. Troba quina és la probabilitat de què …

a) encistelli 3 cops seguits.
b) encistelli almenys un cop?
c) encistelli un sol cop?
d) encistelli dos cops?

327

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 327 › ›

ACTIVITAT 326

Justifica si són dependents o independents, compatibles o incompatibles, els successos x i y en els següents casos:

a) p(x) = 1/5, p(y) = 3/5, P(x U y) = 4/5

b) p(x) = 1/3, p(y) = 5/6, P(x U y) = 8/9

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 326 › ›

ACTIVITAT 324

En una classe al 80% dels alumnes els hi agrada el futbol. I al 60% els hi agrada el basquet. A un 50% els hi agraden tots dos esports. Si preguntem a un alumne qualsevol, quina és la probabilitat de què:
a) Li agradi el futbol però no el basquet
b) Li agradi el basquet però no el futbol
c) No li agradin cap dels dos esports
d) Li agradin tots dos esports si sabem que li agrada el futbol
e) No li agradi el futbol sabent que li agrada el basquet

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 324 › ›

ACTIVITAT 323

Si A i B són successos de probabilitat no nul·la, justifica si són certes les afirmacions següents:
a) Si A i B són independents, aleshores són incompatibles
a) Si A i B són incompatibles, aleshores són independents
c) Si A i B són independents, aleshores P(A) ∩ P(B)= P(A/B)·P(B/A)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 323 › ›

ACTIVITAT 311

[IBO] Hi ha 25 fitxes en una bossa, de les quals un nombre indeterminat són de color negre i la resta blanques. Si la probabilitat de treure consecutivament dues fitxes negres i la probabilitat de treure consecutivament una fitxa negra i una blanca, són idèntiques; quantes fitxes negres hi deu haver a la bossa?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 311 › ›

ACTIVITAT 282

Dos de cada tres membres d’un club esportiu juguen a futbol, tres de cada quatre juguen a basket. 3/5 dels membres del club, juguen tant a futbol com a basket.
Quina part dels membres ni juga a futbol ni a basket?
282

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 282 › ›

ACTIVITAT 281

En una bossa hi ha 15 boles vermelles i 5 blaves.
a) Quantes boles del mateix color i de quin color cal afegir perquè la probabilitat de treure una bola blava esdevingui de 3/8?
b) Quantes boles del mateix color i de quin color cal afegir perquè la probabilitat de treure una bola vermella esdevingui 3/8?
281

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 281 › ›

ACTIVITAT 280

En una taula hi ha dos calaixos, en un d’ells hi ha una 4 retoladors vermells i dos de blaus. A l’altre calaix hi ha 3 retoladors vermells i 3 de blaus.
Quina és la probabilitat de què en obrir un calaix s’hagi agafat un retolador vermell?
280

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 280 › ›

ACTIVITAT 278

Tenim un dau de sis cares numerades de l’1 al 6 que està manipulat i sabem del cert que la probabilitat de què surti un 6 es 3 cops més gran que qualsevol altre número.
Quina és la probabilitat de cada cara?
278

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 278 › ›

ACTIVITAT 272

Traiem dues cartes simultàniament d’una baralla. Quina és la probabilitat de que siguin dues figures? 272

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 272 › ›

ACTIVITAT 271

En una bossa fiquem sis boles amb les lletres P,R,I,M,E,R,; i les traiem una darrera l’altra. Quina és la probabilitat d’obtenir la paraula PRIMER? 271

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 271 › ›

ACTIVITAT 270

En una classe el 60% dels alumnes ha aprovat les matemàtiques, el 80% ha aprovat l’anglès. Un 45% del total ha aprovat tant les matemàtiques com l’anglès.
Quin percentatge d’alumnes no ha aprovat ni les matemàtiques ni l’anglès?
270

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 270 › ›