ACTIVITAT 372

[IBO] Considera la progressió aritmètica: 2, 5, 8

1) Troba una expressió per a Sn.

2) Troba n, si la suma és 1365.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 372 › ›

ACTIVITAT 370

[IBO] Troba la suma infinita dels arcs de la imatge, suposant R1=1 370

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 370 › ›

ACTIVITAT 369

[IBO] La suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica ve donada per Sn=2n2-n, on n és un enter

  1. Troba els 3 primers termes de la progressió
  2. Troba l’expressió de an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 369 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 364

[IBO] Els termes a, 1, b  estan en progressió aritmètica. Els termes 1, a, b estan en progressió geomètrica. Troba els valors: a i b, a≠b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 364 › ›

ACTIVITAT 170

Una màquina nova val 10480 €, al cap dels anys s’ha anat venent a diferents usuaris per la meitat de preu que van pagar cadscun d’ells al comprar-la de segona ma. Es demana
a) Quan haurà pagat el cinquè usuari
b) Quan hauran pagat entre tots els 7 usuaris d’aquesta màquina.
107

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 170 › ›

ACTIVITAT 117

Ens diuen que el segon terme d’una progressió geomètrica val 10 i el quart 250. Ens demanen trobar la suma dels 6 primers  30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 117 › ›

ACTIVITAT 96

Els angles d’un quadrilàter estan en progressió aritmètica de diferència 25º. Indica quant val cada angle? 96

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 96 › ›

ACTIVITAT 77

Trobeu la fracció generatriu del número 3,030303030303…..

(Utilitza les propietats de les progressions geomètriques)

30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 77 › ›

ACTIVITAT 58

Un estudiant de 3r d’ESO es proposa el dia 1 de febrer repassar matemàtiques durant tot el mes (28 dies), fent cada dia 3 exercicis més que el dia anterior. Si el primer dia en va fer un:
a) Quants exercicis li tocarà fer el dia 15? i el dia 28?
b) A partir de quin dia del mes farà mes de 25 exercicis?
c) Quin dia del més farà exactament 65 exercicis?
d) Quants exercicis farà en total?
58

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 58 › ›

ACTIVITAT 48

Quants anys tarda a multiplicar-se per 10 un capital desconegut al 6% d’interès compost? 48

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 48 › ›

ACTIVITAT 47

La suma de n nombres naturals consecutius, presos a partir del 11 és 1715.

Troba el valor de n

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 47 › ›

ACTIVITAT 46

Les edats de quatre germans formen una progressió aritmètica, i la seva suma és 32 anys.

El més gran té 6 anys més que el més petit. Troba les edats dels quatre germans.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 46 › ›