ACTIVITAT 458

En una progressió geomètrica S6 = 1 456 y r = 3. Determina a1 i a4.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 458 › ›

ACTIVITAT 457

En una progressió geomètrica el primer terme val 6 i la raó 2. Determina el lloc que ocupa el terme de valor 6144.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 457 › ›

ACTIVITAT 456

En una progressió geomètrica a1=8 i a3=2. Troba a6 i l’expressió del terme general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 456 › ›

ACTIVITAT 455

En una progressió geomètrica el sisè terme és 27 i el tercer és 1. Troba r

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 455 › ›

ACTIVITAT 454

Calcula el terme 24 de la progressió geomètrica  4, 12, 36, …

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 454 › ›

ACTIVITAT 449

Calcula la suma dels 5 primers termes de la progressió aritmètica en la que a1 = 5 i d = –2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 449 › ›

ACTIVITAT 448

La suma dels set primers termes d’una progressió aritmètica és 119 i a1= 2.  Troba a7 i l’expressió del terme general an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 448 › ›

ACTIVITAT 447

El primer terme d’una progressió aritmètica és 7 i la diferència és 3. Calcula la suma dels 9 primers termes de la progressió

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 447 › ›

ACTIVITAT 446

Una progressió aritmètica té les següents propietats: a1 val el doble que a3, i S5= 20. Quins són els 5 primers termes de la progressió? Quin és el terme general?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 446 › ›

ACTIVITAT 445

El lloguer d’uns patins costa 4 € la primera hora i 2 € cada hora addicional. Escriu una fórmula que ens permeti saber quant costarà llogar uns patins per a qualsevol nombre d’hores?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 445 › ›

ACTIVITAT 444

La successió 5, 8, 11, 14, 17, …, és una progressió aritmètica, quant val el terme b100? És possible que un terme valgui 1000? Quin és doncs el primer que el seu valor és més gran que 1000? Quin terme és aquest?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 444 › ›

ACTIVITAT 443

Quant val al diferència de la progressió aritmètica si a20= 60 i a1= 3?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 443 › ›

ACTIVITAT 372

[IBO] Considera la progressió aritmètica: 2, 5, 8

1) Troba una expressió per a Sn.

2) Troba n, si la suma és 1365.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 372 › ›

ACTIVITAT 370

[IBO] Troba la suma infinita dels arcs de la imatge, suposant R1=1 370

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 370 › ›

ACTIVITAT 369

[IBO] La suma dels n primers termes d’una progressió aritmètica ve donada per Sn=2n– n, on n és un enter

  1. Troba els 3 primers termes de la progressió
  2. Troba l’expressió de an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 369 › ›

ACTIVITAT 367

[IBO] Calcula l’expressió de la imatge en funció de a·log 2. On a és un número racional 367

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 367 › ›

ACTIVITAT 364

[IBO] Els termes a, 1, b  estan en progressió aritmètica. Els termes 1, a, b estan en progressió geomètrica. Troba els valors: a i b, a≠b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 364 › ›

ACTIVITAT 170

Una màquina nova val 10480 €, al cap dels anys s’ha anat venent a diferents usuaris per la meitat de preu que van pagar cadscun d’ells al comprar-la de segona ma. Es demana
a) Quan haurà pagat el cinquè usuari
b) Quan hauran pagat entre tots els 7 usuaris d’aquesta màquina.
107

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 170 › ›

ACTIVITAT 117

Ens diuen que el segon terme d’una progressió geomètrica val 10 i el quart 250. Ens demanen trobar la suma dels 6 primers  30

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 117 › ›

ACTIVITAT 96

Els angles d’un quadrilàter estan en progressió aritmètica de diferència 25º. Indica quant val cada angle? 96

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 96 › ›