ACTIVITAT 390

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2017-18

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 390 › ›

ACTIVITAT 389

[CB 4t ESO] Resolució de les activitats de Matemàtiques de les Competències Bàsiques de 4t d’ESO del curs 2018-19

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 389 › ›

ACTIVITAT 352

[IBO] Un explorador mirant cap a l’est veu l’extrem d’una antena sota un angle de 35º, es desplaça 20 m, i ara mirant cap al nordest veu el cim de l’antena sota un angle de 40º. Es demana trobar l’altura de l’antena. 352

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 352 › ›

ACTIVITAT 351

[IBO] Troba els costats i angles del triangle de la figura 351

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 351 › ›

ACTIVITAT 349

[IBO] Un pont amb un angle de 40º sobre l’horitzontal creua un riu des de X fins a Y, deixant 10 m per banda i banda del riu. Un viatjer camina des de X cap al sud 40 m fins a Z. L’angle Z, del triangle XZY és de 22º.
a) Quina longitud té el pont?
b) El riu forma amb l’horitzontal un angle de 155º, quina amplada té el riu?
c) El punt mig del pont és H, quin és l’angle Z del triangle XZH?
349

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 349 › ›

ACTIVITAT 348

[IBO] Un explorador camina 40 m des de la base d’una antena vertical CD, en línia recta fins a un punt A, allà comprova que la base de l’antena està a 30º sobre l’horitzontal, i l’angle d’elevació de l’antena és de 42º. Des d’A camina cap a l’est fins a un punt B, allà comprova que l’angle d’elevació de l’antena és de 31º.

a) Troba la distància AB.
b) Troba quin és l’angle al que està l’antena sobre l’horitzonal al punt B

348

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 348 › ›

ACTIVITAT 294

PAAU [2000] D’un angle A del primer quadrant coneixeu que sin A= 1/3. Calculeu el valor exacte de:
a) tan A
b) sin (2A)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 294 › ›

ACTIVITAT 293

[PAAU 2000] Els costats d’un triangle són de longituds 8 cm, 11 cm i 13 cm. Calculeu el sinus de l’angle més petit. 293

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 293 › ›

ACTIVITAT 286

Troba els angles del triangle de la figura 286

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 286 › ›

ACTIVITAT 277

Troba la distància entre els dos cims amb l’ajut de les triangulacions que s’indiquen a l’esquema 277

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 277 › ›

ACTIVITAT 276

Demostració de la fórmula del cosinus de la suma de dos angles aguts
cos(A+B)= cosA·cosB – sinA·sinB

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 276 › ›

ACTIVITAT 275

Demostració de la fórmula del sinus de la suma de dos angles aguts
sin(A+B)= sinA·cosB + sinB·cosA

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 275 › ›

ACTIVITAT 274

Demostració del Teorema del Cosinus 274

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 274 › ›

ACTIVITAT 273

Demostració del Teorema del Sinus 273

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 273 › ›

ACTIVITAT 264

[PAAU 2001] Siguin A, B i C els tres vèrtex d’un triangle equilàter de costat 3 cm i P el punt del costat AB qu és a 1 cm del vèrtex A. Quina és la longitud del segment CP? 264

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 264 › ›

ACTIVITAT 260

Troba la superfície d’un hexàgon regular, sabent que l’apotema val 10 cm (De pas troba l’angle central i interior de l’hexàgon regular) 260

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 260 › ›

ACTIVITAT 258

Aplicant el Teorema de Thales i les propietats dels triangles semblants, troba el valor dels segments: a, b, c, d 258

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 258 › ›

ACTIVITAT 252

Raonament sobre la relació d’angles complementaris, suplementaris, oposats, i amb diferència de 90º i 180º

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 252 › ›

ACTIVITAT 251

Exercici d’aplicació del Teorema de Thales

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 251 › ›

ACTIVITAT 234

Calcula el volum i superfície lateral de la tassa que veus fotografiada 234

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 234 › ›