Pàgina 7 de 19« Primera...3456789101112...Última »

ACTIVITAT 255

 Troba el valor que ha de tenir la hipotenusa d’un triangle si sabem que un catet és el doble de gran que l’altre.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 255 › ›

ACTIVITAT 254

Comprova si els triangles que tenen per costats:
a) 5, 12, 13
b) 3, 4, 6
c) 4, 9, 9
són o no triangles rectangles

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 254 › ›

ACTIVITAT 253

Tenim un pot de pilotes de tennis com el de la imatge, podem suposar que les pilotes ajusten perfectament (no hi ha espai lliure entre les pilotes i el lateral del cilindre, ni entre les pilotes i la base i la tapa).
Sabem que el diàmetre d’una pilota de tennis és de 6,2 cm.
Ens demanen que trobem, el volum del pot que no està ocupat per les pilotes
253

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 253 › ›

ACTIVITAT 252

Raonament sobre la relació d’angles complementaris, suplementaris, oposats, i amb diferència de 90º i 180º

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 252 › ›

ACTIVITAT 251

Exercici d’aplicació del Teorema de Thales

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 251 › ›

ACTIVITAT 250

Les peces d’una màquina estan representades en un plànol. Una determinada peça de la màquina mesura 1,2 mm, però en el plànol aquesta longitud és de 15 cm. Ens demanen trobar l’escala del plànol. 250

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 250 › ›

ACTIVITAT 249

Desconeixem l’escala a la que està fet un plànol, en canvi sabem que la distància entre dos punts d’aquest plànol és de 3 cm i que a la realitat aquesta distància és de 15 Km. Es demana trobar l’escala d’aquest plànol.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 249 › ›

ACTIVITAT 248

Desconeixem l’escala a la que està fet un plànol, en canvi sabem que la distància entre dos punts d’aquest plànol és de 3 cm i que a la realitat aquesta distància és de 15 Km. Es demana trobar l’escala d’aquest plànol.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 248 › ›

ACTIVITAT 247

Tenim un plànol a escala 1:1500000 que correspon a una determinada zona geogràfica. Sabem que la distànica entre dues ciutats d’aquesta zona és de 75 Km. Es demana trobar la distància equivalent al plànol

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 247 › ›

ACTIVITAT 246

Multiplica i divideix entre si, els números complexos C1 i C2, tant en format binòmic com en format polar i comprova que els resultats obtinguts són els mateixos 246

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 246 › ›

ACTIVITAT 245

Troba el número complex tal que el seu quadrat coincidexi amb el seu conjugat

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 245 › ›

ACTIVITAT 244

Troba una equació de segon grau que tingui per solucions els números complexos que veus indicats a la pantalla 244

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 244 › ›

ACTIVITAT 243

Calcula les arrels complexes que veus indicades a la pantalla 243

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 243 › ›

ACTIVITAT 242

Calcula en forma binòmica i en forma polar, la potència cinquena de (1-i).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 242 › ›

ACTIVITAT 241

Operacions bàsiques amb números complexos: Suma , resta, multiplicació i divisió :
C1= 2 + 5i
C2= 3 – 4i

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 241 › ›

ACTIVITAT 240

Calcula el volum i superfície total de l’envàs que veus a la imatge 240

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 240 › ›

ACTIVITAT 239

Calcula el volum i superfície total d’una llauna de refresc com la de la imatge 239

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 239 › ›

ACTIVITAT 238

Calculeu quantes taronges com les de la imatge calen per a obtenir 1 l de suc. (perímetre de la taronja pelada= 24cm) 238

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 238 › ›

ACTIVITAT 237

Amb 200 m de filferro volem construir una tanca rectangular per a guardar el bestiar. Per tal de fer-la més gran aprofitarem la pared lateral de la masia, de manera que amb el filferro només caldrà fer 3 dels 4 costats, essent el 4t costat la paret.
Es demana trobar les dimensions del rectangle per tal d’obtenir la superfície màxima.
237

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 237 › ›

ACTIVITAT 236

Un noi te una pilota a la mà, a l’alçada d’1 m. La llença verticalment amb una velocitat inicial de 20 m/s. (Considereu g= 10 m/s²)
1) Troba al cap de quant temps després de llençar la pilota, aquesta assolirà l’altura màxima
2) Quina serà l’altura màxima assolida
3) En quin instant arribarà la pilota al terra
236

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 236 › ›

Pàgina 7 de 19« Primera...3456789101112...Última »