ACTIVITAT 215

Demostrar que els triangles que apareixen en dibuixar l’altura sobre la hipotenusa d’un triangle rectangle són semblants.  215

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 215 › ›

ACTIVITAT 214

Calcula el volum i superfície d’un tronc de piràmide de base quadrada, amb costat de la base inferior 8 cm i costat de la base superior 4 cm. L’altura del tronc és de 5 cm. 214

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 214 › ›

ACTIVITAT 213

Expressa 6h 17m 12s, en unitats incomplexes: primer en segons, i després en minuts. Com és faria per a obtenir aquesta quantitat de temps en unitats incomplexes en hores?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 213 › ›

ACTIVITAT 212

Expressa 23.232 seg en unitats complexes (hores, minuts i segons)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 212 › ›

ACTIVITAT 211

Comprova si els punts A(-3,-2), B(0,1), C(4,5) estan o no alineats

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 211 › ›

ACTIVITAT 210

11-Derivada de funcions trigonomètriques 210

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 210 › ›

ACTIVITAT 209

9-Troba la derivada de funcions trigonomètriques 209

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 209 › ›

ACTIVITAT 208

8-Troba la derivada de funcions trigonomètriques 208

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 208 › ›

ACTIVITAT 207

7-Derivada de funcions exponencials 206

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 207 › ›

ACTIVITAT 206

6-Troba la derivada de la funció f(x)=xx

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 206 › ›

ACTIVITAT 205

5-Troba la derivada de la funció de la imatge. [Regla de la cadena] 205

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 205 › ›

ACTIVITAT 204

4-Troba la derivada de la funció de la imatge. [Regla de la cadena] 204

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 204 › ›

ACTIVITAT 203

3-Troba la derivada de la funció de la imatge. [Regla de la cadena] 203

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 203 › ›

ACTIVITAT 202

2 – Troba la derivada de funcions. Regla de la cadena.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 202 › ›

ACTIVITAT 201

 1-Troba la derivada d’uns polinomis

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 201 › ›

ACTIVITAT 200

[PAAU 2001]Els tres costats d’un triangle mesuren 3 cm, 4 cm i 5 cm . Calculeu els seus angles i la seva àrea.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 200 › ›

ACTIVITAT 199

Troba el valor de la constant k perquè:
a) L’equació tingui 2 solucions
b) L’equació tingui 1 solució
c) L’equació no tingui solucions
199

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 199 › ›

ACTIVITAT 198

 Resol el sistema de 3 equacions de 1r grau de la imatge 198

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 198 › ›

ACTIVITAT 197

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 197

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 197 › ›

ACTIVITAT 196

Resol el sistema de dues equacions de segon grau amb dues incògnites al quadrat de la imatge 196

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 196 › ›