ACTIVITAT 105

L’ajuntament de la ciutat cedeix 20 h a la setmana les seves instal·lacions esportives a 7 entitats locals per entrenar-se. Quanta estona disposarà cada entitat de les instal·lacions? 105

Deixa una comentari