ACTIVITAT 109

Dues boles de masses m1= 4 Kg i m2= 3 Kg, giren amb radis respectius R1= 3 m i R2= 2 m. La velocitat angular és de 5 rad/s i és constant. Calculeu les tensions de les cordes i les acceleracions de cada cos. 109

Deixa una comentari