ACTIVITAT 110

Un automòbil té una massa de 375 Kg i puja per una carretera rectilínia que forma un angle de 15º amb l’horitzontal. Si el coeficient de fregament dinàmic entre les rodes i la carretera val 0,74, quina força ha de fer el motor de l’automòbil en les situacions següents:
a) L’automòbil puja amb velocitat constant.
b) L’automòbil puja amb acceleració constant de manera que recorre 50 m en 23 s.
110

Deixa una comentari