ACTIVITAT 12

Un avió que vola a 270 km/h a una altura de 3 Km, ha de deixar caure un paquet sobre un edifici de 20 m d’altura.
a) Calculeu la distància amb que s’ha de deixar caure el paquet perquè caigui al terrat de l’edifici
b) Calculeu la Vx al arribar el paquet al terrat
c) Calculeu la Vy al arribar el paquet al terrat
12

Deixa una comentari