ACTIVITAT 121

Els astronautes d’un transbordador espacial de massa 47,5 Tm es volen allunyar d’una estació espacial i tornar ala Terra. En un moment donat, engeguen els motors i els gasos en combustió són expulsats a una velocitat de 720 m/s respecte a l’estació. Calculeu l’augment de velocitat que experimenta el transbordador, sabent que inicialment està en repòs respecte a l’estació i que la massa dels gasos expulsats és de 950 Kg. 121

Deixa una comentari