ACTIVITAT 124

Quina velocitat mínima ha de portar un ciclista que vol fer el ris de la mort en una pista de radi 10 m? 124

Deixa una comentari