ACTIVITAT 126

En un dia assolejat, un cotxe de massa 1500 Kg dóna voltes en un circuït circular sense peraltar de radi 35 m. Si el coeficient de fregament de les rodes amb el terra sec és de 0,5 indica
a) La velocitat màxima a la que pot circular sense sortir-se de la pista
En un dia que el circuït és moll, amb una v=8 m/s el cotxe comença a derrapar
b) Quin és el coeficient de fregament en aquestes condicions.

Repeteix el problema però suposant que ara circula una motocicleta de massa 200 Kg.

126

Deixa una comentari