ACTIVITAT 133

Donats els punts A(-8,7), B(-3,-5), i C(9,0), que són els vèrtex d’un triangle i utilitzant vectors i les seves propietats, doneu tota la informació possible sobre aquest polígon. 133

Deixa una comentari