ACTIVITAT 134

[PAAU 2002] Un coet és llançat verticalment cap amunt, des del repòs i puja amb una acceleració constant de 14,7 m/s² durant 8 s. En aquest moment se li acaba el combustible, i el coet continua el seu moviment de manera que l’única força a què està sotmès és la gravetat.
a) Calculeu l’altura màxima a què arriba el coet.
b) Calculeu el temps transcorregut des de la sortida fins a la tornada del coet a la superfície de la terra.
c) Feu un gràfic velocitat-temps d’aquest moviment
134

Deixa una comentari