ACTIVITAT 138

[PAAU 2002] El mòdul de la velocitat d’un punt material que descriu una trajectòria circular ve donat per l’equació (en unitats del SI) v=6 + 10t. Si el radi de la trajectòria és de 100 m, quina serà l’acceleració normal quan t= 8 s? I l’acceleració tangencial? 138

Deixa una comentari