ACTIVITAT 143

[PAAU 2000] Des d’una altura de 200 m sobre el terra llancem verticalment i cap amunt un cos amb una velocitat de 30 m/s.
a) Quant temps trigarà a recórrer els darrers 50 m?
b) Quina serà la seva posició respecte al terra a l’instant en que el cos baixa amb una velocitat de mòdul 40 m/s?
c) Feu un dibuix aproximat de la gràfica velocitat-temps corresponent al moviment d’aquest cos des de l’instant del llançament fins que arriba a terra.
Considereu g= 10 m/s²

Deixa una comentari