ACTIVITAT 146

[PAAU 2002] Un mòbil que surt del repòs realitza un moviment circular accelerat uniformement. Raoneu si cadascuna de les afirmacions següents és certa o falsa:
a) El valor de l’acceleració normal del mòbil augmenta amb el temps
b) El valor de l’acceleració tangencial del mòbil no varia amb el temps
138

Deixa una comentari