ACTIVITAT 147

[PAAU 1998] El gràfic del costat està referit a un mòbil que descriu un moviment rectilini. Raona si les afirmacions següents són vertaderes o falses:
a) La gràfica correspon a un moviment uniformement accelerat
b) L’acceleració en el punt t1 és positiva i en el punt t2 és negativa
147

Deixa una comentari