ACTIVITAT 148

[PAAU 2004] En un moviment circular de radi r= 6.5 m, la velocitat angular ve donada per l’expressió ->2 + 3t (unitats SI)
a) Es tracta d’un MCUA? Per què?
b) Calcula l’acceleració tangencial i l’acceleració normal del punt mòbil en l’instant t= 3 s
c) Determina la longitud de l’arc recorregut en els dos primers segons del moviment
d) Troba la velocitat que agafa al final de la 1a volta
138

Deixa una comentari