ACTIVITAT 150

[PAAU 2001] Una partícula surt del repòs i es mou sobre una recta. A la gràfica adjunta es representa l’acceleració de la partícula durant els 6 primers segons. Representa la gràfica v(t) del moviment 150

Deixa una comentari