ACTIVITAT 151

[PAAU 2001] Un mòbil que surt del repòs segueix una trajectòria circular de 3 m de radi amb una acceleració angular constant de Π rad/s²
a) Quant temps triga a fer una volta completa? Quina és la longitud de l’arc recorregut durant la meitat d’aquest temps?
b) Quina és la velocitat angular del mòbil a l’instant t= 0,5 s? I l’acceleració normal al mateix instant?
c) Quant val l’acceleració tangencial del mòbil a l’instant t= 0,5 s? Quin angle formen l’acceleració tangencial i l’acceleració normal en aquest instant?
138

Deixa una comentari