ACTIVITAT 152

[PAAU 2005] Una roda de 3 m de radi realitza un moviment circular uniformement accelerat amb una acceleració angular de 2 rad/s², partint del repòs
a) En un mateix instant, tots els punts de la roda tenen la mateixa:
1) Velocitat lineal.
2) Velocitat angular.
3) Acceleració normal.
b. L’acceleració tangencial:
1) Augmenta amb el temps.
2) Augmenta amb la distància al centre.
3) És la mateixa per a tots els punts de la roda.
c. L’acceleració normal:
1) No depèn del temps.
2) És la mateixa per a tots els punts de la roda.
3) Va dirigida cap al centre.
d) Passats 2 s, els punts de la perifèria tenen una velocitat lineal de:
1) 12 rad/s.
2) 12 m/s.
3) 4 m/s. e. En aquests 2 s, la roda ha girat:
1) Menys d’una volta.
2) Més d’una volta.
3) Exactament una volta.
138

Deixa una comentari