ACTIVITAT 155

[PAAU 1997] Un vaixell que desenvolupa una velocitat de 40 km/h s’utilitza per travessar un riu de 500 m d’amplada. Si la velocitat del riu és de 1,5 m/s i el vaixell (línia proa – popa) sempre es manté perpendicular als marges del riu.
a) Quina serà la velocitat del vaixell respecte d’un observador situat als marges del riu?
b) A quin punt de l’altre marge arribarà?
155

Deixa una comentari