ACTIVITAT 159

[PAAU 1999] Un cos de massa 25 kg puja amb velocitat constant per un pla inclinat que forma un angle de 15º amb l’horitzontal. Sobre el cos hi actua una força de mòdul F paral·lela al pla inclinat. Si el fregament entre el cos i el pla és negligible, quant val F? 159

Deixa una comentari