ACTIVITAT 16

Del sostre d’un ascensor pengem una bola de massa 1,55 Kg amb l’ajut d’una corda. Calculeu la tensió de la corda en les situacions següents:
a) L’ascensor baixa amb una acceleració constant de 2 m/s²
b) L’ascensor puja amb una velocitat constant de 5 m/s
c) L’ascensor puja amb una acceleració constant de 0,9 m/s²
d) Es trenquen els cables de l’ascensor (No el que aguanta la massa)
16

Deixa una comentari