ACTIVITAT 161

[PAAU 1997] Un bomber de 70 kg baixa lliscant per un pal. Si la seva acceleració és de 3 m/s²,
a) Quina força vertical fa el pal sobre el bomber?
b) I el bomber sobre el pal?
g= 10m/s²
161

Deixa una comentari