ACTIVITAT 162

[PAAU 1998] Un pèndol està penjat del sostre d’un cotxe. El cotxe arrenca i viatja amb una acceleració constant de 120 cm/s² durant 2 minuts.
a) Fes un diagrama de les forces que actuen sobre la massa del pèndol i indica la direcció i el sentit de la resultant.
b) Calcula l’angle que forma el fil del pèndol amb la vertical.
c) Determina la distància que ha recorregut el cotxe durant els 2 minuts i la seva velocitat final.
162

Deixa una comentari