ACTIVITAT 163

[PAAU 1999] Col·loquem un cos sobre un pla inclinat 60º respecte de l’horitzontal. El coeficient de fricció estàtic entre el cos i el pla és µ= 0,5. Raona si el cos quedarà en repòs o començarà a baixar. 163

Deixa una comentari